آب

آب ماجان

icon category
ترکیبات
آب آشامیدنی

آب ماجان اولین و تنها آب مناسب شیر‌خواران و کودکان در ایران است. زمانی که آلودگی هرچند به میزان ناچیز وجود داشته باشد، به دلیل وجود حساسیت بسیار بالا در سیستم گوارشی و ایمنی شیر‌خواران و کودکان در مقایسه با افراد بزرگسال، ریسک ابتلا به انواع بیماری‌های عفونی افزایش می‌یابد.