غذای آماده

حریره بادام

icon category
ترکیبات
شیر بدون چربی، آرد برنج، آرد بادام، شکر، پودر آب پنیر فاقد مواد معدنی

غذای کودک غنی شده ماجان با انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی در 5 طعم فرنی برنج، حریره بادام، چند غله با خرما، گندم و گندم عسل می‌باشد. غذای کودک ماجان به صورت آماده به مصرف می‌باشد و نیازی به آماده‌سازی ندارد.

چند غله با خرما

icon category
ترکیبات
شیر بدون چربی، آرد برنج، آرد گندم، آرد ذرت، آرد جو دوسر، شیره خرما

غذای کودک غنی شده ماجان با انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی در 5 طعم فرنی برنج، حریره بادام، چند غله با خرما، گندم و گندم عسل می‌باشد. غذای کودک ماجان به صورت آماده به مصرف می‌باشد و نیازی به آماده‌سازی ندارد.

فرنی برنج

icon category
ترکیبات
شیر بدون چربی، آرد برنج، پودر آب پنیر

غذای کودک غنی شده ماجان با انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی در 5 طعم فرنی برنج، حریره بادام، چند غله با خرما، گندم و گندم عسل می‌باشد. غذای کودک ماجان به صورت آماده به مصرف می‌باشد و نیازی به آماده‌سازی ندارد.

گندم و عسل

icon category
ترکیبات
عسل، گندم، شیر

غذای کودک غنی شده ماجان با انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی در 5 طعم فرنی برنج، حریره بادام، چند غله با خرما، گندم و گندم عسل می‌باشد. غذای کودک ماجان به صورت آماده به مصرف می‌باشد و نیازی به آماده‌سازی ندارد.

گندم

icon category
ترکیبات
عسل، گندم، شیر

غذای کودک غنی شده ماجان با انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی در 5 طعم فرنی برنج، حریره بادام، چند غله با خرما، گندم و گندم عسل می‌باشد. غذای کودک ماجان به صورت آماده به مصرف می‌باشد و نیازی به آماده‌سازی ندارد.