شیر غنی شده

شیر فرادما پر چرب مناسب کودکان

icon category
ترکیبات
شیر پر چرب، ویتامین ها، مواد معدنی

پیدا کردن جایگزینی مناسب برای شیر مادر ضامن سلامتی کودک شما در دوران بزرگسالی است. شما می‌توانید شیر پر چرب مناسب کودکان ماجان را بعد از 12 ماهگی در رژیم غذایی کودکتان قرار دهید.

شیر فرادما کم چرب مناسب کودکان

icon category
ترکیبات
شیر کم چرب، ویتامین ها، مواد معدنی

پیدا کردن جایگزینی مناسب برای شیر مادر ضامن سلامتی کودک شما در دوران بزرگسالی است. شما می‌توانید شیر کم چرب مناسب کودکان ماجان را بعد از 12 ماهگی در رژیم غذایی کودکتان قرار دهید.

شیر فراپاستوریزه کم چرب مناسب کودکان

icon category
ترکیبات
شیر کم چرب، ویتامین‌ها، مواد معدنی

پیدا کردن جایگزینی مناسب برای شیر مادر ضامن سلامتی کودک شما در دوران بزرگسالی است. شما می‌توانید شیر کم چرب مناسب کودکان ماجان را بعد از 12 ماهگی در رژیم غذایی کودکتان قرار دهید.

شیر فراپاستوریزه پر چرب مناسب کودکان

icon category
ترکیبات
شیر پر چرب، ویتامین ها، مواد معدنی

پیدا کردن جایگزینی مناسب برای شیر مادر ضامن سلامتی کودک شما در دوران بزرگسالی است. شما می‌توانید شیر پر چرب مناسب کودکان ماجان را بعد از 12 ماهگی در رژیم غذایی کودکتان قرار دهید.

شیر کم چرب مادران

icon category
ترکیبات
شیر کم چرب، ویتامین‌ها، مواد معدنی

شیر کم چرب مادران اولین و تنها شیر آماده مصرف مخصوص مادران در دوران بارداری و شیر دهی است. این محصول ماجان بر اساس مطالعه پورا( پژوهشی بر وضعیت ریز مغذی های ایران) با انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز مادران باردار در ایران (ویتامین A ، ویتامین D، آهن، زینک و فولیک اسید) غنی شده است.