چشم‌های نگران شما به بشقاب کودکتان نگاه می‌کند اما چشم‌های او با تعجب به آن بشقاب خیره می‌شود. شما نگرانید که با پس زدن غذا، از نردبان رشد سقوط کند و او با کنجکاوی، خودش را در دنیای تازه‌ای از رنگ‌ها و مز‌ه‌ها و بوها تصور می‌کند. آشنایی با غذاهای تازه، کودکان را با دنیای متفاوتی آشنا می‌کند. فرزند خردسال شما ممکن است بشقاب غذای کودک محبوبش را پس بزند یا اینکه غذایی که پیش از این دوست نداشته را با اشتها بجود. اگر نمی‌دانیدکه کودکتان در این سالها به چه مواد غذایی نیاز دارد و دلیل بی‌اشتهایی گاه و بی‌گاه یا گرسنگی مداومش در یک روز چیست، این مطلب را بخوانید. ما همه آنچه که می‌خواهید درباره تغذیه سالم برای کودکان نوپا بدانید را با شما درمیان می‌گذاریم.

یبوست در دوران بارداری و ساده‌ترین راه‌های درمان آن

ن غذا، از نردبان رشد سقوط کند و او با کنجکاوی، خودش را در دنیای تازه‌ای از رنگ‌ها و مز‌ه‌ها و بوها تصور می‌کند. آشنایی با غذاهای تازه، کودکان را با دنیای متفاوتی آشنا می‌کند. فرزند خردسال شما ممکن است بشقاب غذای کودک محبوبش را پس بزند یا اینکه غذایی که پیش از این دوست نداشته را با اشتها بجود. اگر نمی‌دانیدکه کودکتان در این سالها به چه مواد غذایی نیاز دارد و دلیل بی‌اشتهایی گاه و بی‌گاه یا گرسنگی مداومش در یک روز چیست، این مطلب را بخوانید. ما همه آنچه که می‌خواهید درباره تغذیه سالم برای کودکان نوپا بدانید را با شما درمیان می‌گذاریم.